Kontakt

Mgr. Rita Kočárová
+420 775 981 880
kocarova.rita@gmail.com

Mimořádné podmínky od 15.3. do odvolání: Vzhledem k situaci vzniklé šířením nového koronaviru a souvisejícím opatřením omezuji osobní setkávání. Stále nabízím konzultace po Skype a to až do odvolání pouze za dobrovolný příspěvek, včetně bezplatné služby. Uvědomuji si totiž, že mnoho lidí se mohlo zároveń dostat do tíživé finanční situace. Uvědomuji si také, že mnoho lidí nemá dostatečnou podporu.

Konzultační hodiny:
– každý pátek v prostoru Sacre Coeur, Holečkova 31, Praha 5 – Smíchov;
– v jiné dny dle individuální domluvy.

Nabízím také online konzultace na Skype nebo Zoom. Pokud to situace umožní, preferuji alespoň první setkání osobně.

Délka: 50 minut

Cena osobní konzultace: 700 – 1000,- (dle Vašich možností); 500,- (studenti, senioři)
Platby probíhají na konci sezení.

Lze přijít jednou či docházet opakovaně. Důležité je, aby Vám to bylo přínosem.

Vzhledem k současné legislativní situaci není možné nabízet samotnou psychedelickou terapii. Pokud Vás zajímá tato zkušenost, nemohu Vám ji prozatím ani poskytnout, ani zprostředkovat. Touto službou nepodporuji ilegální činnost, ale usiluji o minimalizaci potenciálních škod z ní plynoucích a maximalizaci možných přínosů. Děkuji za pochopení.