O mně

Byla jsem mnohokrát svědkem toho, jak může psychedelická zkušenost přinést mnoho dobrého do lidského života, ale taky ho řádně zkomplikovat. Pravděpodobnost, že Vám bude Vaše zkušenost prospěšná či méně škodlivá, lze výrazně zvýšit, pokud s ní budete dále pracovat.

Věnuji se výzkumu terapeutického, preventivního a seberozvojového potenciálu psychedelik. Spolu s dosavadním studiem nejnovějších výzkumů věřím v pozitivní potenciál těchto látek, pokud jsou užívány zodpovědně v bezpečném rámci.

Moje osobní zkušenosti tyto poznatky potvrzují. Také mi ukázaly, že psychoterapeutické zpracování zkušenosti může radikálně změnit význam, který Vám tato zkušenost přináší do života.

Nezáleží na tom, kde jste svoji psychedelickou zkušenost získali. Jestli to bylo s terapeutem, kamarády, v rámci šamanské či neošamanské ceremonie, na hudebním festivalu či sami doma. Každá zkušenost Vám může přinést hodnotná poznání, pokud se správně integruje. Zároveň každá zkušenost může být náročná, či dokonce škodlivá a způsobit Vám potíže různé povahy. Ráda bych Vám pomohla k tomu, aby jste ze své zkušenosti získali co nejvíce, a zároveň případné škody byly co nejmenší.

Jak pracuji?

  • Jsem zastáncem ne-expertního přístupu, považuji Vás za sobě rovné. Vy sami jste největšími odborníky na sebe samé. Nabízím Vám bezpečný prostor, kde můžete sami objevit řešení na své potíže.
  • Při užívání psychoaktivních látek zastávám filosofii harm-reduction. Nemohu Vám doporučit či zakázat, jaké substance a jakým způsobem budete užívat. Ráda bych Vám ale pomohla k tomu, aby jste to dělali bezpečněji a Vaše zkušenosti Vám byly přínosem.
  • K člověku a jeho potížím přistupuji z perspektivy holistické, tedy věřím, že každý jsme tvořeni úrovní psychickou (emoční a kognitivní), sociální, fyzickou a spirituální. Jsme tvořeni myslí, emocemi, tělem a duší. Naše potíže se promítají na všech těchto úrovních a jejich řešení je nejefektivnější právě při zapojení všech těchto rovin.
  • Ráda bych Vám nabídla prostor, kde budete moci rozvíjet svůj vlastní potenciál a objevovat své samoléčitelské schopnosti.
  • Praktikuji individualizovaný přístup. Žádní dva klienti nejsou stejní, žádná zkušenost (ani ta psychedelická) není stejná. Respektuji a podporuji tuto různorodost a promítám ji v praxi.
  • Spíše než řešení problémů nabízím posílení Vašich vlastních zdrojů a nabídnutí nástrojů, které Vám umožní se snáze a zdravěji pohybovat ve Vašem vlastním životě, potažmo i při zkušenosti se změněnými stavy vědomí.

Moje dosavadní vzdělání a praxe

Moje publikace