Nabízené služby

Ať už se nacházíte v náročné životní situaci, či jen citíte potřebu být spokojenější a zdravější nebo prozkoumat Váš potenciál, ráda bych Vám nabídla své služby průvodkyně.

Náročné životní situace

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, se kterou si neví rady. Může se pojit s řadou psychických obtíží. Poskytnu Vám podporu a prostor k tomu, aby tato situace obsahovala co nejméně utrpení, mohli jste prozkoumat a zpracovat její příčiny a ideálně ji transformovat do užitečné životní lekce. Každá krize může být příležitostí k růstu.

Seberozvoj a koučink

Nemáte žádné konkrétní obtíže, ale rádi byste se posunuli dále? Ráda Vám poskytnu prostor, abyste mohli prozkoumat svůj potenciál a žít smysluplnější a šťastnější život. Budu Vám průvodcem při nalézání cest k dosažení Vašich snů a záměrů.

Závislosti

Než jsem se na škále psychoaktivních substancí začala věnovat primárně psychedelickým látkám a jejich účinkům, zabývala jsem se i závislostmi. Na koncept závislostí nahlížím spíše netradičním způsobem, který byl formován i během mé stáže v rehabilitačním centru pro léčbu závislostí Takiwasi v Peru.

Práce s traumatem

Na základě dostupné evidence a své vlastní praxe zastávám názor, že v jádru našich obtíží stojí mnohdy nějaké trauma. Ráda Vám nabídnu prostor, abyste ho mohli nahlédnout a laskavě přijmout.

Psychedelické služby

Psychedelická integrace

Profesionální podpora při zpracování Vaší psychedelické zkušenosti. Ať už jste zažili náročnou psychedelickou zkušenost, potýkáte se s následnými obtížemi (deprese, úzkosti, paniky, derealizace apod.) či jen ze své zkušenosti chcete získat více v rámci seberozvoje, řešení různých životních situací, zkoumání svého vlastního potenciálu či možností psychedelické zkušenosti.

Skupina psychedelické integrace

Pravidelná otevřená setkávání za cílem společného sdílení a zpracování psychedelické zkušenosti. Skupiny vedu každý měsíc spolu s psychologem a terapeutem Mgr. Michalem Petrem. Více o skupině.

Psychedelické poradenství

Díky své praxi, několikaletému působení v oblasti psychedelického výzkumu, absolvovaným seminářům a konferencím, i vlastním bohatým zkušenostem s psychedelickými zážitky poskytuji základní informace o možnostech i rizicích psychedelik užitých v různém kontextu. Na co byste se měli připravit a co Vám zkušenost může nabídnout. Ráda Vám také poskytnu informace o tom, jaké jsou vyhlídky a současné možnosti získání legální zkušenosti změněných stavů vědomí.

Praktické informace

Jste připraveni na změnu?

Nabízím osobní (v Praze) i online konzultace v délce 60 minut.
Dále nabízím i možnost terapeutické procházky v délce 2-4 hodiny v nádherné přírodě v srdci Krkonoš. Propojuji zde své dovednosti s terapeutickými účinky přírody a poutí.

Považuji za důležité, aby Vám terapeut vyhovoval a nabízel to, co potřebujete. Projděte si mé stránky a pokud Vás moje nabídka zaujala, napište mi a domluvme si první online konzultaci v délce 20 minut zdarma.

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.

Zakonzultaci si účtuji 500 – 2000,-, za terapeutickou procházku pak 2000-4000,-, přičemž jakákoliv částka v tomto rozmezí je pro mě v pořádku; v případě procházky záleží i na délce a naší individuální domluvě, napište mi. Uvědomuji si, že každý má jiné finanční možnosti a byla bych ráda, aby nedostatek financí Vám nebyl překážkou na cestě ke zdravějšímu, spokojenějšímu a plnějšímu životu. Pokud se přikloníte k horní hranici, podpoříte tím zároveň ty, kteří mají nyní možnosti omezené.
Platby probíhají na konci sezení/chození.

Můžeme se potkat jednou, na několik setkání či navázat delší spolupráci. Možná máte zájem o jednorázové poradenství či podporu v krizi, možná cítíte potřebu hlubší práce na sobě. Zásadní je, aby Vám naše setkání byla přínosem.

Vzhledem k současné legislativní situaci není možné nabízet samotnou psychedelickou terapii. Pokud Vás zajímá tato zkušenost, nemohu Vám ji prozatím ani poskytnout, ani zprostředkovat. Touto službou nepodporuji ilegální činnost, ale usiluji o minimalizaci potenciálních škod z ní plynoucích a maximalizaci možných přínosů. Děkuji za pochopení.

S úctou,
Rita


Mgr. Rita Kočárová
+420 775 981 880
kocarova.rita@gmail.com