Nabízené služby

Ať už se nacházíte v náročné životní situaci, či jen citíte potřebu být spokojenější a zdravější nebo prozkoumat Váš potenciál, ráda bych Vám nabídla své služby průvodkyně.

Náročné životní situace

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, se kterou si neví rady. Může se pojit s řadou psychických obtíží. Poskytnu Vám podporu a prostor k tomu, aby tato situace obsahovala co nejméně utrpení, mohli jste prozkoumat a zpracovat její příčiny a ideálně ji transformovat do užitečné životní lekce. Každá krize může být příležitostí k růstu.

Seberozvoj a koučink

Nemáte žádné konkrétní obtíže, ale rádi byste se posunuli dále? Ráda Vám poskytnu prostor, abyste mohli prozkoumat svůj potenciál a žít smysluplnější a šťastnější život. Budu Vám průvodcem při nalézání cest k dosažení Vašich snů a záměrů.

Závislosti

Než jsem se na škále psychoaktivních substancí začala věnovat primárně psychedelickým látkám a jejich účinkům, zabývala jsem se i závislostmi. Na koncept závislostí nahlížím spíše netradičním způsobem, který byl formován i během mé stáže v rehabilitačním centru pro léčbu závislostí Takiwasi v Peru.

Práce s traumatem

Na základě dostupné evidence a své vlastní praxe zastávám názor, že v jádru našich obtíží stojí mnohdy nějaké trauma. Ráda Vám nabídnu prostor, abyste ho mohli nahlédnout a laskavě přijmout.

Psychedelické služby

Psychedelická integrace

Profesionální podpora při zpracování Vaší psychedelické zkušenosti. Ať už jste zažili náročnou psychedelickou zkušenost, potýkáte se s následnými obtížemi (deprese, úzkosti, paniky, derealizace apod.) či jen ze své zkušenosti chcete získat více v rámci seberozvoje, řešení různých životních situací, zkoumání svého vlastního potenciálu či možností psychedelické zkušenosti.

Skupina psychedelické integrace

Na zakázku mohu facilitovat setkání skupinové psychedelické integrace.

Psychedelické poradenství

Díky své praxi, několikaletému působení v oblasti psychedelického výzkumu, absolvovaným seminářům a konferencím, i vlastním bohatým zkušenostem s psychedelickými zážitky poskytuji základní informace o možnostech i rizicích psychedelik užitých v různém kontextu. Na co byste se měli připravit a co Vám zkušenost může nabídnout. Ráda Vám také poskytnu informace o tom, jaké jsou vyhlídky a současné možnosti získání legální zkušenosti změněných stavů vědomí.

Praktické informace

Jste připraveni na změnu?

Nabízím online konzultace v délce 60 minut, po domluvě pak výjimečně i osobní setkání v Praze.
Dále nabízím i možnost terapeutické procházky v délce 2-4 hodiny v nádherné přírodě v srdci Krkonoš. Propojuji zde své dovednosti s terapeutickými účinky přírody a poutí. (momentálně není k dispozici)

Považuji za důležité, aby Vám terapeut vyhovoval a nabízel to, co potřebujete. Projděte si mé stránky a pokud Vás moje nabídka zaujala, napište mi a domluvme si první online konzultaci v délce 20 minut zdarma.

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.

Individuální konzultaci nabízím za částku 2200 Kč / 90 EUR.

Uvědomuji si, že každý má jiné finanční možnosti a byla bych ráda, aby nedostatek financí Vám nebyl překážkou na cestě ke zdravějšímu, spokojenějšímu a plnějšímu životu. Nabízím proto i omezenou kapacitu pro konzultace za nižší částku. Napište mi.
Platby probíhají na konci sezení.

Můžeme se potkat jednou, na několik setkání či navázat delší spolupráci. Možná máte zájem o jednorázové poradenství či podporu v krizi, možná cítíte potřebu hlubší práce na sobě. Zásadní je, aby Vám naše setkání byla přínosem.

Momentálně mám kapacity pouze na jednorázové konzultace a krátké terapie / poradenství (do 10 setkání).

Vzhledem k současné legislativní situaci není možné nabízet samotnou psychedelickou terapii. Pokud Vás zajímá tato zkušenost, nemohu Vám ji prozatím ani poskytnout, ani zprostředkovat. Svými službami nepodporuji ilegální činnost, ale usiluji o minimalizaci potenciálních škod z ní plynoucích a maximalizaci možných přínosů. Děkuji za pochopení.

S úctou,
Rita


Mgr. Rita Kočárová
+420 775 981 880
kocarova.rita@gmail.com