Nabízené služby

Ať už se nacházíte v náročné životní situaci, či jen citíte potřebu být spokojenější a zdravější nebo prozkoumat Váš potenciál, ráda bych Vám nabídla své služby průvodce.

Náročné životní situace

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, se kterou si neví rady. Může se pojit s řadou psychických obtíží. Poskytnu Vám podporu a prostor k tomu, aby tato situace obsahovala co nejméně utrpení, mohli jste prozkoumat a zpracovat její příčiny a ideálně ji transformovat do užitečné životní lekce. Každá krize může být příležitostí k růstu.

Seberozvoj a koučink

Nemáte žádné konkrétní obtíže, ale rádi byste se posunuli dále? Ráda Vám poskytnu prostor, abyste mohli prozkoumat svůj potenciál a žít smysluplnější a šťastnější život. Budu Vám průvodcem při nalézání cest k dosažení Vašich snů a záměrů.

Závislosti

Než jsem se na škále psychoaktivních substancí začala věnovat primárně psychedelickým látkám a jejich účinkům, zabývala jsem se i závislostmi. Na koncept závislostí nahlížím spíše netradičním způsobem, který byl formován i během mé stáže v rehabilitačním centru pro léčbu závislostí Takiwasi v Peru.

Práce s traumatem

Na základě dostupné evidence a své vlastní praxe zastávám názor, že v jádru našich obtíží stojí mnohdy nějaké trauma. Ráda Vám nabídnu prostor, abyste ho mohli nahlédnout a laskavě přijmout.

Psychedelické služby

Psychedelická integrace

Profesionální podpora při zpracování Vaší psychedelické zkušenosti. Ať už jste zažili náročnou psychedelickou zkušenost, potýkáte se s následnými obtížemi (deprese, úzkosti, paniky, derealizace apod.) či jen ze své zkušenosti chcete získat více v rámci seberozvoje, řešení různých životních situací, zkoumání svého vlastního potenciálu či možností psychedelické zkušenosti.

Skupina psychedelické integrace

Pravidelná otevřená setkávání za cílem společného sdílení a zpracování psychedelické zkušenosti. Skupiny vedu každý měsíc spolu s psychologem a terapeutem Mgr. Michalem Petrem. Více o skupině.

Psychedelické poradenství

Díky své praxi, několikaletému působení v oblasti psychedelického výzkumu, absolvovaným seminářům a konferencím, i vlastním bohatým zkušenostem s psychedelickými zážitky poskytuji základní informace o možnostech i rizicích psychedelik užitých v různém kontextu. Na co byste se měli připravit a co Vám zkušenost může nabídnout. Ráda Vám také poskytnu informace o tom, jaké jsou vyhlídky a současné možnosti získání legální zkušenosti změněných stavů vědomí.

Praktické informace

Mimořádné podmínky od 15.3. do odvolání: Vzhledem k situaci vzniklé šířením nového koronaviru a souvisejícím opatřením omezuji osobní setkávání. Stále nabízím konzultace po Skype a to až do odvolání pouze za dobrovolný příspěvek, včetně bezplatné služby. Uvědomuji si totiž, že mnoho lidí se mohlo zároveń dostat do tíživé finanční situace. Uvědomuji si také, že mnoho lidí nemá dostatečnou podporu.

Konzultační hodiny:
– každý pátek v prostoru Sacre Coeur, Holečkova 31, Praha 5 – Smíchov;
– v jiné dny dle individuální domluvy.

Nabízím také online konzultace na Skype nebo Zoom. Pokud to situace umožní, preferuji alespoň první setkání osobně.

Délka: 50 minut

Cena osobní konzultace: 700 – 1000,- (dle Vašich možností); 500,- (studenti, senioři)
Platby probíhají na konci sezení.


Lze přijít jednou či docházet opakovaně. Důležité je, aby Vám to bylo přínosem.

Vzhledem k současné legislativní situaci není možné nabízet samotnou psychedelickou terapii. Pokud Vás zajímá tato zkušenost, nemohu Vám ji prozatím ani poskytnout, ani zprostředkovat. Touto službou nepodporuji ilegální činnost, ale usiluji o minimalizaci potenciálních škod z ní plynoucích a maximalizaci možných přínosů. Děkuji za pochopení.

Mgr. Rita Kočárová
+420 775 981 880
kocarova.rita@gmail.com