Moje služby

Ať už se nacházíte v náročné životní situaci, či jen cítíte potřebu být spokojenější a zdravější nebo prozkoumat Váš potenciál, ráda bych Vám nabídla své služby průvodkyně.

Mojí expertízou jsou psychedelické látky a práce s psychedelickou zkušeností.

Jste připraveni na změnu?

Nabízím online konzultace v délce 60 nebo 90 minut, po domluvě pak výjimečně i osobní setkání v Praze.
Dále nabízím i možnost terapeutické procházky v délce 2-4 hodiny v nádherné přírodě v srdci Krkonoš. Propojuji zde své dovednosti s terapeutickými účinky přírody a poutí.

Můžeme se potkat jednou, na několik setkání či navázat delší spolupráci. Možná máte zájem o jednorázové poradenství či podporu v krizi, možná cítíte potřebu hlubší práce na sobě. Zásadní je, aby Vám naše setkání byla přínosem.

Momentálně mám kapacity pouze na jednorázové konzultace, krátké terapie / poradenství (do 10 setkání) a terapeutické procházky.

Konzultační hodiny dle individuální domluvy.

Služby péče o vás

Náročné životní situace

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, se kterou si neví rady. Může se pojit s řadou psychických obtíží. Poskytnu Vám podporu a prostor k tomu, aby tato situace obsahovala co nejméně utrpení, mohli jste prozkoumat a zpracovat její příčiny a ideálně ji transformovat do užitečné životní lekce. Každá krize může být příležitostí k růstu.

Seberozvoj a koučink

Nemáte žádné konkrétní obtíže, ale rádi byste se posunuli dále? Ráda Vám poskytnu prostor, abyste mohli prozkoumat svůj potenciál a žít smysluplnější a šťastnější život. Budu Vám průvodcem při nalézání cest k dosažení Vašich snů a záměrů.

Závislosti

Než jsem se na škále psychoaktivních substancí začala věnovat primárně psychedelickým látkám a jejich účinkům, zabývala jsem se i závislostmi. Na koncept závislostí nahlížím spíše netradičním způsobem, který byl formován i během mé stáže v rehabilitačním centru pro léčbu závislostí Takiwasi v Peru.

Práce s traumatem

Na základě dostupné evidence a své vlastní praxe zastávám názor, že v jádru našich obtíží stojí mnohdy nějaké trauma. Ráda Vám nabídnu prostor, abyste ho mohli nahlédnout a laskavě přijmout.

Psychedelické služby

Psychedelická integrace

Profesionální podpora při zpracování Vaší psychedelické zkušenosti. Ať už jste zažili náročnou psychedelickou zkušenost, potýkáte se s následnými obtížemi (deprese, úzkosti, paniky, derealizace apod.) či jen ze své zkušenosti chcete získat více v rámci seberozvoje, řešení různých životních situací, zkoumání svého vlastního potenciálu či možností psychedelické zkušenosti.

Skupina psychedelické integrace

Na zakázku mohu facilitovat setkání skupinové psychedelické integrace.

Psychedelické poradenství

Díky své praxi, několikaletému působení v oblasti psychedelického výzkumu, absolvovaným seminářům a konferencím, i vlastním bohatým zkušenostem s psychedelickými zážitky poskytuji základní informace o možnostech i rizicích psychedelik užitých v různém kontextu. Na co byste se měli připravit a co Vám zkušenost může nabídnout. Ráda Vám také poskytnu informace o tom, jaké jsou vyhlídky a současné možnosti získání legální zkušenosti změněných stavů vědomí.

Vzhledem k současné legislativní situaci není možné nabízet samotnou psychedelickou terapii s užitím látky. Pokud Vás zajímá tato zkušenost, nemohu Vám ji prozatím ani poskytnout, ani zprostředkovat. Svými službami nepodporuji ilegální činnost, ale přispívám k minimalizaci rizik a potenciálních škod z ní plynoucích a maximalizaci možných přínosů. Děkuji za pochopení.

Praktické informace

Individuální sezení 60 minut: 2 200 Kč / 90 EUR
Individuální sezení 90 minut: 2 900 Kč / 120 EUR
“Balíček” konzultací 3×60 minut: 6 000 Kč / 240 EUR (každé další sezení: 2 000 Kč / 80 EUR)
Terapeutická procházka (2 – 4 hodiny): 5 000 – 10 000 Kč / 200 – 400 EUR 

Platby probíhají na konci sezení.

Uvědomuji si, že každý se nachází v jiné ekonomické situaci a byla bych ráda, aby nedostatek financí Vám nebyl překážkou na cestě ke zdravějšímu, spokojenějšímu a plnějšímu životu. Nabízím proto i omezenou kapacitu pro konzultace za nižší částku. Napište mi.

S úctou,
Rita