Skupina psychedelické integrace

„Práce začíná, když ceremonie skončí aneb po extázi prádelna“

Kdo: Diabasis & Beyond Psychedelics
Mgr. Michal Petr & Mgr. Rita Kočárová

Zkušenost rozšířených stavů vědomí způsobená psychedelickou / enteogenickou substancí může být velmi náročný proces. Naším záměrem je otevřít a poskytnout prostor pro sdílení a zpracování svého prožitku.
Nabízíme informovanou podporu a profesionální péči k bezpečné re-integraci mysli, těla i ducha. Integrační kruh může pomoci uvědomit si vhledy a dojmy získané během psychedelické zkušenosti a ukotvit je do každodenního života. Maximalizovat přínosy, které taková zkušenost nabízí a umenšit potenciální negativní dopady a rizika.
Integrační setkání nepodporují ani nepovolují žádné ilegální aktivity.
Set a setting jsou dobrým základem pro prospěšnou psychedelickou zkušenost. Věříme, že následná podpora je třetím důležitým krokem.

Set, setting… a PODPORA!

…………………………………………………………………………..

Mgr. Michal Petr
Psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání
www.michalpetr.com

Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis, CZEPS a autorem knihy Mezi duší a Duchem. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématiku, Maitri dýchání a praktické využití enneagramu. Zajímá se o holistické metody léčení, práci s emocemi a tělem a o zvládání náročných životních situací.

Mgr. Rita Kočárová
Psycholožka, výzkumnice

Psycholožka, výzkumnice a postgraduální studentka klinické psychologie na Univerzitě Karlově a v Národním ústavu duševního zdraví, frekventantka výcviků Gestalt Studia a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, zakladatelka a ředitelka Beyond Psychedelics. Její výzkumný a profesní zájem se zaměřuje na psychedelické látky (psilocybin, ayahuascu, MDMA, 5-MeO-DMT obsahující sekret z ropuchy Bufo alvarius, LSD a další). Je řešitelkou projektu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky, jehož cílem je návrh systému služeb pro uživatele psychedelik.

Odborný konzultant: Mgr. Michael Vančura (klinický psycholog a psychoterapeut)

…………………………………………………………………………..

Průběh setkání:
Setkání trvají 120 minut a jsou strukturovány dle zájmu a potřeb skupiny. Zahrnují:

– sdílení a interakce v komunitě podobně naladěných lidí
– nabídku teoretického rámce
– skupinové aktivity
– techniky práce s tělem

…………………………………………………………………………..

Kdy: 18h – 20h

24.10. 2019
14. 11. 2019
12.12.2019
16.1. 2020
20. 2. 2020
19.3. 2020
16.4.2020
14.5. 2020

Přihlášky:
Můžete se přihlásit na jedno nebo i více setkání současně. Vaše místo si můžete rezervovat na emailu: integrace@beyondpsychedelics.cz, rezervace místa se stává platnou po uhrazení příspěvku. O místě ve skupině rozhoduje pořadí závazné přihlášky (email + platba).
Cena a storno podmínky: v rozmezí 300,- až 700,- (necháváme na finančních možnostech a uvážení účastníků).

Informace k platbě: Pro závazné potvrzení rezervace Vás žádáme o uhrazení částky 300-700 Kč na účet číslo: 2601698597 / 2010 (do předmětu uveďte: “Psychedelická integrace – datum skupiny, které se chcete zúčastnit – Vaše příjmení”.

Pro koho: pravidelná skupinová setkání jsou určena širokému spektru zájemců o integraci své psychedelické zkušenosti, získané v jakémkoliv kontextu. Je možné přijít jen jednou nebo opakovaně.
Kapacita: max 15 účastníků / setkání.

Kde:
Mindfulness Club z.s.
U Letenského sadu 1294/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice

V případě dotazů prosím napište email na: integrace@beyondpsychedelics.cz.