Vzdělání a praxe

Sedmým rokem studuji v závěrečné supervizní části Gestalt terapii v rámci psychoterapeutického výcviku Gestalt Studia, který je akreditovaný pro zdravotnictví. Absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů a seminářů v oblasti práce s psychedeliky. Věnuji se výzkumu terapeutického, preventivního a seberozvojového potenciálu psychedelik. Mám zkušenosti s prací se změněnými stavy vědomí v terapeutickém a seberozvojovém kontextu, vyvolanými buď psychedelickými látkami – přírodními i syntetickými (např. ayahuasca, peyotl, LSD, lysohlávky, Bufo alvarius, yopo), nebo skrze jiné ne-látkové techniky, jako např. holotropní a Maitri dýchání, potní chýše, meditace či půst. Zkušenosti jsem získala v řadě vedených rituálních sezení u léčitelů v tradičním prostředí, (neo)šamanských rituálech i v klinickém výzkumu.

Vzdělání

2016 – současnost
Klinická psychologie (doktorský program)
Filozofická fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Disertační práce: Souvislost vybraných psychologických fenoménů s užíváním psychedelik

2012 – 2016
Psychologie (magisterský program)
Fakulta sociáních studií, MU, Brno
Dosažený titul: Mgr.

2006 – 2011
Psychologie a Sociální antropologie (bakalářský program), Fakulta sociálních studií, MU, Brno
Dosažený titul: Bc.

Leden – červen 2010
Psychologie a Sociální antropologie
Süleyman Demirel University, Isparta, Turecko

2006 – 2009
Religionistika; Anglický jazyk a literatura
Filozofická fakulta, MU, Brno

________________________________________

Další vzdělávání

Certificate in Psychedelic Therapy and Research
– California Institute of Integral Studies (CIIS) (2021)

Systematický dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v modalitě Gestalt
– Gestalt Studia (říjen 2015 – 2022)

Practical aspects of psycholytic therapy with LSD, psilocybin and MDMA
– lektor: Torsten Passie, MD; pořadatel: Beyond Psychedelics (říjen 2019)

Kurz psychedelické krizové intervence a minimalizace rizik
– lektor: Levente Móró, PhD; pořadatel: Beyond Psychedelics (květen 2019)

Výcvik MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu (PTSD)
– Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies (MAPS) (2017)

Psychedelic Integration
– lektoři: Ingmar Gorman, Tany Maté, Katheryne MacLean; pořadatel: MAPS (duben 2017)

Kurz psychedelického sittera 
– lektoři: Mgr. Michal Vančura, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Petr Odstrčil; pořadatel: CZEPS (2017)

Sebezkušenost s ayahuaskou-asistovanou psychoterapií a odborná psychologická stáž
– Centrum pro léčbu závislostí a výzkum tradiční amazonské medicíny TAKIWASI, Peru (srpen – listopad 2014)

Workshop Logoterapie a existenciální analýza
– pod vedením PhDr. Martiny Kosové (únor 2015)

Kurz krizové intervence
– pod vedením PhDr. Ludvíka Běťáka, Vzdělávací centrum I.E.S. (březen 2015)

Sebezkušenostní skupina
– pod vedením PhDr. Světlany Skálové (říjen – prosinec 2013)

________________________________________

Pracovní zkušenosti

Lektorka
Kurzy první psychedelilcké pomoci aj., Beyond Psychedelics z.ú. (2021 – současnost)

Výzkumná a vývojová pracovnice
Národní ústav duševního zdraví, Klecany (2015 – 2021)

Zakladatelka a ředitelka
Beyond Psychedelics z.ú., Praha (2019 – současnost)

Výkonná ředitelka / CEO
BEYOND Production s.r.o. (2016 – současnost)

Hlavní koordinátorka
Česká psychedelická společnost, z.s. (červenec 2015 – 2016)

Osobní asistentka pro mentálně a fyzicky postižené
Domov pro mne, o.s., Brno (září 2009 – leden 2010)

Výzkumné projekty

Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156) (hlavní řešitelka)
Projekt je spolufinancován za podpory Technologické agentury České republiky v programu Zéta.
www.psychedelickyvyzkum.cz

Fenomenologie a účinek na duševní zdraví přírodní substance obsahující 5-MeO-DMT: observační studie (hlavní řešitelka)

Změny vybraných psychologických fenoménů souvisejících s podáním psilocybinu u zdravých dobrovolníků
Studie je součástí projektu “Animální a humánní serotonergní model schizofrenie: validita hodnocená pomocí qEEG a fMRI”.

Účinné faktory rituálního užití ayahuascy při léčbě závislostí v psychoterapeutickém kontextu (hlavní řešitelka)
Magisterská práce studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Krátkodobé praxe

Psycholožka
– Fakultní Nemocnice Brno, Psychiatrická klinika, odd. 23 (psychotickými poruchami schizofrenního okruhu) a 24 (psychoterapeutické oddělení, specializovaná jednotka na poruchy příjmu potravy) (únor 2015)

– Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově (únor – květen 2014)

– Pedagogicko-psychologická poradna – Školský komplex, Brno (květen – červen 2014)